YOMEDIA

Vu Duong Anh's Profile

Vu Duong Anh

Vu Duong Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 62
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (17)

 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 33 Điều chế khí hiđro Phản ứng thế) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 32 Phản ứng oxi hóa khử) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 31 Tính chất Ứng dụng của hiđro) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Vu Duong Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng) (+3đ) Cách đây 2 tháng
 • Vu Duong Anh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 13 Phản ứng hóa học) (+3đ) Cách đây 2 tháng
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 12 Sự biến đổi chất) (+3đ) Cách đây 2 tháng
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 8 Bài luyện tập 1) (+3đ) Cách đây 2 tháng
 • Vu Duong Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 10 Hóa trị) (+3đ) Cách đây 2 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)