Phạm Thị Ngọc Mai's Profile

Phạm Thị Ngọc Mai

Phạm Thị Ngọc Mai

30/08/2001

THPT Triệu Sơn 3

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Phạm Thị Ngọc Mai đã đặt câu hỏi: Giải hệ phương trình Cách đây 3 tháng

  Giải hệ phương trình sau:

  \left\{\begin{matrix}
  \frac{7}{2}+\frac{3y}{x+y}=\sqrt{x}+4\sqrt{y} &  & \\ 
  (x^{2}+y^{2})(x+1)=4+2xy(x-1) &  & 
  \end{matrix}\right.

 • Phạm Thị Ngọc Mai đã đặt câu hỏi: Phương trình lượng giác khó Cách đây 3 tháng

  Giải phuơng trình:(\sqrt{3}+1)cosx^{2}+(\sqrt{3}-1)sinxcosx+sinx-cosx-\sqrt{3}=0

 • Phạm Thị Ngọc Mai đã đặt câu hỏi: Phương trình lượng giác khó Cách đây 3 tháng

  Giải phuơng trình:(\sqrt{3}+1)cosx^{2}+(\sqrt{3}-1)sinxcosx+sinx-cosx-\sqrt{3}=0