ON
YOMEDIA

Nguyễn Thị Thùy's Profile

 Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thị Thùy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Thị Thùy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Thùy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1