YOMEDIA

Xuân Vy's Profile

Xuân Vy

Xuân Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

 • Xuân Vy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • Xuân Vy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
 • Xuân Vy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Xuân Vy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 18 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân) (+3đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)