ADMICRO

Nguyễn Minh Châu's Profile

Nguyễn Minh Châu

Nguyễn Minh Châu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Nguyễn Minh Châu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Minh Châu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 3 Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Minh Châu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 2 Thế giới vật chất tồn tại khách quan) (+2đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Minh Châu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Minh Châu: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 Nguồn gốc vận động & phát triển của sự vật và hiện tượng) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Minh Châu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)