ON
YOMEDIA

Hạ Lập's Profile

Hạ Lập

Hạ Lập

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Hạ Lập: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Hạ Lập: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1