ON
ADMICRO

Nguyễn Trânn's Profile

Nguyễn Trânn

Nguyễn Trânn

30/05/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 55
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (18)

 • Nguyễn Trânn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 Hình chiếu vuông góc) (+3đ) Cách đây 2 ngày
 • Nguyễn Trânn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 ngày
 • Nguyễn Trânn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 ngày
 • Nguyễn Trânn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 ngày
 • Nguyễn Trânn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Trânn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tuần
 • Nguyễn Trânn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Trânn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Trânn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
 • Nguyễn Trânn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+2đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)