YOMEDIA

Nguyen Thi Le's Profile

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 163
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

Điểm thưởng gần đây (62)

  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 6 Bài trình chiếu đầu tiên của em) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 9 Bài trình chiếu) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 8 Phần mềm trình chiếu) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 5 Sao lưu dự phòng và quét virus) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 6 Bảo vệ thông tin máy tính) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 3 Sử dụng thư điện tử) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 2 Tìm kiếm thông tin trên internet) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 1 Sử dụng trình duyệt để truy cập web) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyen Thi Le: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 3 Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet) (+3đ) Cách đây 1 tháng