YOMEDIA

Diễm Quỳnh's Profile

Diễm Quỳnh

Diễm Quỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 64
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (22)

  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8 Quang hợp ở thực vật) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 6 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 7 Hình chiếu phối cảnh) (+3đ) Cách đây 6 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 3 Thực hành Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản) (+3đ) Cách đây 6 ngày
  • Diễm Quỳnh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 Hình chiếu vuông góc) (+3đ) Cách đây 6 ngày