AMBIENT

Nguyễn Ha's Profile

Nguyễn Ha

Nguyễn Ha

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 14
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 1 Nhật Bản) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - bazơ và muối) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 1 Sự điện li) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 11 Bài 1 Hàm số lượng giác) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Ha: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 Hô hấp ở thực vật) (+3đ) Cách đây 1 tháng