AMBIENT

Phạm thị Lan phương's Profile

Phạm thị Lan phương

Phạm thị Lan phương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 14
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Phạm thị Lan phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 3 Trung Quốc) (+3đ) Cách đây 3 ngày
  • Phạm thị Lan phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 1 Nhật Bản) (+3đ) Cách đây 4 ngày
  • Phạm thị Lan phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Phạm thị Lan phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Khai báo biến - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Phạm thị Lan phương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - Tin học 11) (+2đ) Cách đây 3 tuần