AMBIENT

Nguyễn Thiên Nhi's Profile

Nguyễn Thiên Nhi

Nguyễn Thiên Nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 9
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Thiên Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 3 Thực hành Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Thiên Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 Linh kiện bán dẫn và IC) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Thiên Nhi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm) (+3đ) Cách đây 1 tháng