AMBIENT

Triệu Thị Ngọc Minh's Profile

Triệu Thị Ngọc Minh

Triệu Thị Ngọc Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Triệu Thị Ngọc Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 15 ADN) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Triệu Thị Ngọc Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 2 Lai một cặp tính trạng) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Triệu Thị Ngọc Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 1 Menđen và Di truyền học) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Triệu Thị Ngọc Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Các nguyên tố hóa học và nước) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Triệu Thị Ngọc Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1 Các cấp tổ chức của thế giới sống) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Triệu Thị Ngọc Minh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 Cacbohiđrat và lipit) (+2đ) Cách đây 1 tháng