AMBIENT

Đặng Phương Uyên's Profile

Đặng Phương Uyên

Đặng Phương Uyên

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp Cách đây 1 tháng

  Viết 1 đoạn văn quy nạp dài 10-12 câu về nhân vật ông giáo trong truyện Lão Hạc

  Em đang cần gấp ạ

 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp Cách đây 1 tháng

  Viết 1 đoạn văn quy nạp dài 10-12 câu về nhân vật ông giáo trong truyện Lão Hạc

  Em đang cần gấp ạ

 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng

  Viết 1 đoạn văn quy nạp dài 10-12 câu về nhân vật ông giáo trong truyện Lão Hạc

  Em đang cần gấp ạ

 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên đã đặt câu hỏi: Đang cần gấp ạ Cách đây 1 tháng

Điểm thưởng gần đây (18)

 • Đặng Phương Uyên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Phương Uyên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Phương Uyên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Phương Uyên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Phương Uyên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Phương Uyên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
 • Đặng Phương Uyên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Đặng Phương Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 tháng