Bùi Quang Tùng's Profile

Bùi Quang Tùng

Bùi Quang Tùng

10/05/2003

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Bùi Quang Tùng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tuần
  • Bùi Quang Tùng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 3 tuần