Danh Thành's Profile

Danh Thành

Danh Thành

03/06/1980

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Danh Thành: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 Điều hòa hoạt động gen) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Danh Thành: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 2 Phiên mã và dịch mã) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Danh Thành: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN) (+3đ) Cách đây 1 tháng