YOMEDIA

Thùy Linh's Profile

Thùy Linh

Thùy Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 63
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (21)

  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 3 Trung Quốc) (+3đ) Cách đây 1 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5 Hình chiếu trục đo) (+3đ) Cách đây 2 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường - GDCD 11) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 1 Công dân với sự phát triển kinh tế) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 5 Một số vấn đề của châu lục và khu vực) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 2 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Khai báo biến - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Thùy Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 4 tuần