AMBIENT

hoang ly linh's Profile

hoang ly linh

hoang ly linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • hoang ly linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 7 Đất nước nhiều đồi núi (tt)) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • hoang ly linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • hoang ly linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 6 Đất nước nhiều đồi núi) (+1đ) Cách đây 3 tuần