AMBIENT

Thanh Truc's Profile

Thanh Truc

Thanh Truc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 30
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 5 Một số vấn đề của châu lục và khu vực) (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu) (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8 Quang hợp ở thực vật) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Khai báo biến - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 7 Các thủ tục vào/ra đơn giản - Tin học 11) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Thanh Truc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng