Đặng Phương Thảo's Profile

Đặng Phương Thảo

Đặng Phương Thảo

25/08/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Đặng Phương Thảo đã đặt câu hỏi: Liên hệ thực tiễn Cách đây 6 tháng

    Em hãy liên hệ những tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật đối với Việt Nam?

  • Đặng Phương Thảo đã đặt câu hỏi: Liên hệ thực tiễn trả lời câu hỏi Cách đây 6 tháng

    Liên hệ những tác động của cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ 2 đối với Việt Nam

Không có Điểm thưởng gần đây