̶T̶̶r̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶L̶̶i̶̶n̶̶h̶'s Profile

̶T̶̶r̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶L̶̶i̶̶n̶̶h̶

̶T̶̶r̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶L̶̶i̶̶n̶̶h̶

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • ̶T̶̶r̶̶ạ̶̶n̶̶g̶ ̶L̶̶i̶̶n̶̶h̶ đã đặt câu hỏi: điền số hình học Cách đây 6 tháng

    cho các số từ 1 đến 10 và phép trừ. hãy xếp các số đó thành 1 hình tam giác sao cho hiệu của 2 số đỉnh dưới bằng đỉnh trên.phép trừ chỉ thực hiện từ trái sang phải .help me

Không có Điểm thưởng gần đây