's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (51)

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: Ngữ văn lớp 9 Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: Chép lại theo trí nhớ bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: So sánh nghĩa của từ quả và trái Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: Giải thích các thành ngữ Tứ cố vô thân, Đi guốc trong bụng... Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: Giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM Cách đây 3 tháng

  https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM

 • Đỗ Phong đã đặt câu hỏi: https://www.youtube.com/watch?v=cNykmTpYZVM Cách đây 3 tháng

  nêu ý nghĩa nhan đề đồng chí cấm copy trên mạng ok tui like cho

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: Cảm nhận về bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm... Cách đây 3 tháng

  Mở bài: Đi từ chung đến riêng: Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có nhiều câu tục ngữ sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lí của người Việt. Một trong những câu tục ngữ đó là câu " uống nước nhớ nguồn" Câu tục ngữ này nói nên lòng biết ơn đối với những ai đã làm lên thành quả lao động cho con người hưởng thụ . Đi từ thực tế đến đạo lí: Đất nước Việt Nam có nhiều đền ,chùa và lễ hội . Một trong những đối tượng thờ cúng, suy tôn đó là các anh hùng, các vị tổ tiên có công với dân, với làng, với nước. Truyền thống đó được phản ánh vào một câu tục ngữ rất hay và cô đọng : " uống nước nhớ nguồn" Thân bài: *Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng Uống nước : Hưởng thụ thành quả vật chất ,tinh thần Nguồn: nguồn gốc, cọi nguồn của tất cả những thành quả bao gồm con người, lịch sử , truyền thống Nhớ nguồn:Thành quả không tự nhiên mà có , nên người được hưởng thụ phải hiểu biết, tri ân, giữ gìn và phát huy *Nhận định đánh giá: Câu tục ngữ nêu nên đạo lí làm người Câu tục ngữ khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc Câu tục ngữ khẳng định một nguyên tắc đối nhân xử thế. -Câu tục ngữ nhắc nhở trách nhiệm của mọi người đối với dân tộc Kết bài: Đi từ nhận thức tới hành động: Câu tục ngữ đã nhắc nhở mọi người ghi nhớ đạo lí của dân tộc,đạo lí của người hưởng thụ. Hãy sống và làm việc theo truyền thống tốt đẹp đó. Kết bài có tính chất tổng kết: Câu tục ngữ ngắn gọnmà hàm ý sâu xa, nói về nghĩa vụ của những ai đang hưởng thụ các thành quả

 • Đỗ Phong đã trả lời trong câu hỏi: Giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn Cách đây 3 tháng

  Mở bài: Đi từ chung đến riêng: Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có nhiều câu tục ngữ sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lí của người Việt. Một trong những câu tục ngữ đó là câu " uống nước nhớ nguồn" Câu tục ngữ này nói nên lòng biết ơn đối với những ai đã làm lên thành quả lao động cho con người hưởng thụ . Đi từ thực tế đến đạo lí: Đất nước Việt Nam có nhiều đền ,chùa và lễ hội . Một trong những đối tượng thờ cúng, suy tôn đó là các anh hùng, các vị tổ tiên có công với dân, với làng, với nước. Truyền thống đó được phản ánh vào một câu tục ngữ rất hay và cô đọng : " uống nước nhớ nguồn" Thân bài: *Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng Uống nước : Hưởng thụ thành quả vật chất ,tinh thần Nguồn: nguồn gốc, cọi nguồn của tất cả những thành quả bao gồm con người, lịch sử , truyền thống Nhớ nguồn:Thành quả không tự nhiên mà có , nên người được hưởng thụ phải hiểu biết, tri ân, giữ gìn và phát huy *Nhận định đánh giá: Câu tục ngữ nêu nên đạo lí làm người Câu tục ngữ khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc Câu tục ngữ khẳng định một nguyên tắc đối nhân xử thế. -Câu tục ngữ nhắc nhở trách nhiệm của mọi người đối với dân tộc Kết bài: Đi từ nhận thức tới hành động: Câu tục ngữ đã nhắc nhở mọi người ghi nhớ đạo lí của dân tộc,đạo lí của người hưởng thụ. Hãy sống và làm việc theo truyền thống tốt đẹp đó. Kết bài có tính chất tổng kết: Câu tục ngữ ngắn gọnmà hàm ý sâu xa, nói về nghĩa vụ của những ai đang hưởng thụ các thành quả

Điểm thưởng gần đây (96)

 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Đỗ Phong: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng