AMBIENT

Phạm Ân's Profile

Phạm Ân

Phạm Ân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 76
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 8 Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài tập và thực hành 1 - Tin học 11) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 7 Các thủ tục vào/ra đơn giản - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Khai báo biến - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài tập và thực hành 11 Sự hình thành và phát triển của internet) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Phạm Ân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 20 Mạng máy tính) (+3đ) Cách đây 6 tháng