AMBIENT

Vo Luan's Profile

Vo Luan

Vo Luan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Khai báo biến - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Thông tin và dữ liệu - Tin học 10) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình - Tin học 11) (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 15 Làm quen với Microsoft Word) (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Vo Luan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghệm Lịch sử 10 bài 17 Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)) (+3đ) Cách đây 7 tháng