Hop Mai's Profile

Hop Mai

Hop Mai

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Hop Mai đã đặt câu hỏi: ngữ văn 12 Cách đây 10 tháng

    phân tích định nghĩa của nguyễn khoa điềm về đất nước trong đoạn trích đất nước trích trường ca mặt đường khát vọng để chứng minh nhận định đất nước là sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng, giữa cá nhân và toàn thể cộng đồng,giữa xa và gần,cụ thể vật chất và tinh thần trừu tượng . Cảm ơn nhiều ạ

Không có Điểm thưởng gần đây