AMBIENT

Lâm Mỹ Linh's Profile

Lâm Mỹ Linh

Lâm Mỹ Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Lâm Mỹ Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Lâm Mỹ Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Lâm Mỹ Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Lâm Mỹ Linh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 5 Trung Quốc thời phong kiến) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Lâm Mỹ Linh: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết HKI môn Lich sử 10 năm học 2017-2018) (+9đ) Cách đây 11 tháng