Yuuki Nguyễn's Profile

Yuuki Nguyễn

Yuuki Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Một số khái niệm cơ bản - Tin học 12) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 9 Bản vẽ cơ khí) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 4 Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Yuuki Nguyễn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+1đ) Cách đây 11 tháng