AMBIENT

Hạ Hi's Profile

Hạ Hi

Hạ Hi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 99
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

Điểm thưởng gần đây (50)

  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 5 Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 Điều hòa hoạt động gen) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 15 Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 7 Liên minh châu Âu) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 6 Hợp chủng quốc Hoa Kì) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 Nhà nước xã hội chủ nghĩa) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8 Chủ nghĩa xã hội) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 25 Tự cảm) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Hạ Hi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 24 Suất điện động cảm ứng) (+1đ) Cách đây 7 tháng