Nguyen Thuy's Profile

Nguyen Thuy

Nguyen Thuy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 Sản xuất giống cây trồng) (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 1 Thế giới quan duy vật & phương pháp luận biện chứng) (+3đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 11 Thêm hình ảnh vào trang chiếu) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 1 Chí công vô tư) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 4 Tìm hiểu thư điện tử) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 1 Từ máy tính đến mạng máy tính) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 3 Tính chất hóa học của axit) (+3đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyen Thuy: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 1 Tính chất hóa học của oxit và Khái quát về sự phân loại oxit) (+1đ) Cách đây 1 năm