YOMEDIA

Võ Đắc Cảnh's Profile

Võ Đắc Cảnh

Võ Đắc Cảnh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Võ Đắc Cảnh đã đặt câu hỏi: Thắc mắc phần V-ing. Cách đây 2 năm

    Xin mọi người giúp đỡ.

    câu "my father watching the match loudly cheered", từ watching sao lại là tính từ?

    từ landing scene , từ landing là tính từ hay gerund ?

    MOng các bạn chỉ giúp.

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Võ Đắc Cảnh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 năm