BUI THI AN HOA's Profile

BUI THI AN HOA

BUI THI AN HOA

12/07/1998

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • BUI THI AN HOA đã đặt câu hỏi: international trade Cách đây 1 năm

     Which industries or sectors could be protected in Viet Nam until they had a comparative advantage?

Điểm thưởng gần đây (1)

  • BUI THI AN HOA: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm