AMBIENT

Long Ko's Profile

Long Ko

Long Ko

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 30
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 19 Tự động hóa trong chế tạo cơ khí) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 15 Vật liệu cơ khí) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 Ứng động) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 23 Hướng động) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 7 Liên minh châu Âu) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 6 Hợp chủng quốc Hoa Kì) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11) (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Long Ko: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 5 Hình chiếu trục đo) (+3đ) Cách đây 12 tháng