Hoa Thai Nguyen's Profile

Hoa Thai Nguyen

Hoa Thai Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 26
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi Học Kì 1 môn Sinh 11 - năm học 2016 - 2017) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) (+6đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Dòng điện không đổi- Nguồn điện Vật lý 11) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 15 Dòng điện trong chất khí) (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 môn Sinh học 11) (+6đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 13 Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)) (+1đ) Cách đây 4 tháng