Hoa Thai Nguyen's Profile

Hoa Thai Nguyen

Hoa Thai Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 42
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (11)

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)) (+3đ) Cách đây 2 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 10 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 8 Chủ nghĩa xã hội) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 Nhà nước xã hội chủ nghĩa) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 20 Chiến sự lan rộng ra cả nước Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 Nhà Nguyễn đầu hàng) (+3đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 17 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)) (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi Học Kì 1 môn Sinh 11 - năm học 2016 - 2017) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) (+6đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Hoa Thai Nguyen: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng) (+3đ) Cách đây 6 tháng