Nguyễn Thị Hồng Lý's Profile

Nguyễn Thị Hồng Lý

Nguyễn Thị Hồng Lý

22/01/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Thị Hồng Lý đã đặt câu hỏi: Mong mọi người giúp em Cách đây 4 tháng

    Bạn D làm 1 bài thi trắc nghiệm kĩ năng với 80 câu hỏi và đạt được 224₫. Với mỗi câu trả lời đúng bạn ấy được 4₫, với mỗi câu trả lời sai bạn ấy bị trừ 2₫. Hỏi bạn ấy đã trả lời sai bao nhiêu câu?