Nguyễn Dương's Profile

Nguyễn Dương

Nguyễn Dương

17/11/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Dương đã đặt câu hỏi: so sánh hơn Cách đây 4 tháng

    people here are much.....................friendly than people in the city.wink