Tố Uyên's Profile

Tố Uyên

Tố Uyên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Tố Uyên đã đặt câu hỏi: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cách đây 4 tháng

    She plays the piano very well

    ->She's...................