Ngọc Hằng's Profile

Ngọc Hằng

Ngọc Hằng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Ngọc Hằng đã đặt câu hỏi: noi dung thi hoc ki 1 Cách đây 4 tháng

    hướng thổi chiếm ưu thế của Tín Phong nửa cầu Bắc từ khu vực dãy Bạch Mã trở vào Nam từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là ?