AMBIENT

Trân Vương's Profile

Trân Vương

Trân Vương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 42
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (22)

  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 3 Các nước Đông Bắc Á) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 4 Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45 Sinh sản hữu tính ở động vật) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 43 Thực hành Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 41 Sinh sản vô tính ở thực vật) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Trân Vương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 25 Hệ thống bôi trơn) (+3đ) Cách đây 6 tháng