Trần Huy's Profile

Trần Huy

Trần Huy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Trần Huy đã đặt câu hỏi: làm viết giúp em với tiếng việt lớp 3 Cách đây 10 tháng

    viết một đoạn văn khoảng 5 câu miêu tả cảnh biển hoặc vườn hoa. Trong đoạn văn có sử dụng hình ảnh so sánh