Hằng Đỗ's Profile

Hằng Đỗ

Hằng Đỗ

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Hằng Đỗ đã đặt câu hỏi: nghị luận về một tư tưởng đạo lý Cách đây 10 tháng

    Lập dàn ý suy nghĩ về câu nói: "phải chăng bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta mà đi"