ADMICRO

Trần Trung Thái's Profile

Trần Trung Thái

Trần Trung Thái

07/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 39
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (10)

  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 9: Sự đa dạng của chất) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết Nối Tri Thức Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết Nối Tri Thức Bài 2: An toàn trong phòng thực hành) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 22: Cơ thể sinh vật) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trần Trung Thái: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
ADMICRO

 

ON