thanhlam thanhlam's Profile

thanhlam thanhlam

thanhlam thanhlam

19/12/1998

THPT A Thanh Liêm

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • thanhlam thanhlam đã đặt câu hỏi: di truyền học ứng dụng Cách đây 11 tháng

  1 ĐBG làm mất màu lục lạp xảy ra ở 1 số tế bào lá của 1 cây . Nếu chỉ chọn phần lá màu xanh đêm nuôi cấy tạo mô sẹo thành các cây con

  1 Tất cả các cây con đều mang số lượng gen đột biến như nhau

  Tất cả các cây con đều có sức sống như nhau

  Tất cả các cây con đều có KH gióng mẹ

  4Tất cả các cây con đều có kiểu hình giống nhau