ON
YOMEDIA

Lý Lý's Profile

Lý Lý

Lý Lý

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 43
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (13)

 • Lý Lý: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 21 Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 20 Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử Bài 18 Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV) (+2đ) Cách đây 4 tuần
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghệm Lịch sử 10 bài 17 Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)) (+3đ) Cách đây 4 tuần
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 16Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Lý Lý: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước) (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Lý Lý: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
 • Lý Lý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 12 Nước Văn Lang) (+1đ) Cách đây 2 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)