Lê Việt Hoàng's Profile

Lê Việt Hoàng

Lê Việt Hoàng

28/09/2004

THPT Ng.Hữu Quang

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Lê Việt Hoàng đã đặt câu hỏi: bài 2 đề kiểm tra Cách đây 11 tháng

  Viết chương trình nhập vào một số nguyên (số giây). Đổi số giây vừa nhập thành dạng x giờ y phút z giây. Ví dụ giả sử nhập 8950 chương trình báo 2 giờ 29 phút 10 giây                                                                                                                                        

 • Lê Việt Hoàng đã đặt câu hỏi: bài 1 đề kiểm tra Cách đây 11 tháng

  Viết chương trình tính 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số. Hai số được nhập từ bàn phím.

  Input               Output

  a=2                 1/2+7=9      3/2*7=14

  b=7                 2/2-7=-5      4/2/7=0,29