Hỏi đáp Vật Lý Lớp 12

Hỏi đáp Vật Lý

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Long An

  Trên một sợi dây AB dài 1 m đang có sóng dừng, tần số sóng bằng 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s. Điểm M trên dây cách đầu A 5cm. điểm N có cùng biên độ với M và dao động ngược pha với M và cách M xa nhất. Khỏng cách MN bằng bao nhiêu

  A.60cm               B.80cm               C.70cm              D.90cm

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt

  Một chất phóng xạ X nguyên chất có số hạt nhân ban đầu là N0 chu kỳ bán rã T, sau thời gian t (tính từ thời điểm ban đầu t = 0) số hạt nhân còn lại trong mẫu phóng xạ là N. Tăng nhiệt độ chất phóng xạ X lên 2 lần thì sau thời gian 3t (tính từ thời gian ban đầu t = 0), số hạt nhân đã bị phân rã là

  A. \(N_0-3N\)

  B. \(N_0-2N^2\)

  C. \(\dfrac{N^2}{3N_0}\)

  D. \(N_0-\dfrac{N^3}{N_0^2}\)

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh

  câu 1 : Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ giảm đi e lần (e=2,718 ) . Sau thời gian t=0,51t, số hạt nhân của chất phóng xạ đó còn lại bao nhiêu phần trăm ? 

  câu 2 : Một vật có khối lương M=300g, được treo vào một lò xo có độ cứng 100N/m . Khi M đang đứng yên thì vật m=200g bay theo phương thẳng đứng từ dưới lên với tốc độ 1m/s . tới va chạm vào M, sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa thèo phương thẳng đứng . Biên độ dao động và động năng cực đại của hệ lần lượt là :

  Theo dõi (0) 35 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai
  Bài 3 (SGK trang 198)

  Chọn câu đúng.

  Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

  A. động năng của các nơtron phát ra.

  B. động năng các mảnh.

  C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.

  D. năng lượng prôtôn  của tia ɣ.

  Theo dõi (0) 38 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  Một con lắc đơn l=1m m=50g, được treo vào I ban đầu kéo con lắc rời khỏi vị trí cân bằng 1 góc a=75* thả nhẹ khi vật đi qua vị trí cân bằng O thì dây treo bị vướng đinh tại K vs KO=L
  Tìm giá trị của L để sau khi vướng đinh vật có thê chuyển động tròn xung quanh đinh

   

  Theo dõi (0) 29 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha

  Con lắc đơn gồm 1 dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ. chiều dài của dây treo là 20cm

  con lắc dao động điều hòa với anpha0=0,15 rad. Con lắc dao động trong từ trường đều, vecto cảm ứng từ B vuông

  góc với mặt phẳng dao động của con lắc. B= 0,5T, g=9,8 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện trên dây kim loại là:

  A. 17 mV                        B. 21mV                    C. 8,5 mV                         D. 10,5 mV

  -trong sách giải có trình bày như này ạ: 

                Suất điện động trên dây kim loại:  e= Blvsin\(\alpha\)  với anpha (B,v) = 90 độ 

                 vmax = \(\sqrt{gl}\alpha_0\) = 0,21 m/s 

                 suy ra emax = Blvmax = 0,021 V

  -em tham khảo trên mạng dạng bài tương tự thì thấy có ghi

        e=\(\frac{Bl^2w}{2}\)

       emax khi wmax            suy ra     wmax=\(\frac{v_{max}}{R}=\frac{\sqrt{2gl\left(1-cos\alpha_0\right)}}{l}\)      thay số tính ra e = 10,5 mV

  Vậy cách làm nào mới đúng vậy thầy.

  Theo dõi (0) 38 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan

  1. một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2s.thời điểm đầu tiên động năng bằng thế năng là     t-0,1s. pha ban đầu của dao dộng là    A.pi/10       B.3pi/20              C.pi/15               D.pi/4

  2. một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x= Acos(5πt-π/2). véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào ( kể tư thời điểm ban đâu t=0) sau đây?      A.0,0s<t<0,1s              B.0,1s<t<0,2s                                                                                                  C. 0,3s<t<0,4s    D.0,2s<t<0,3s

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong

  Một con lắc đơn khối lượng quả cầu m = 200g, dao động điều hòa với biên độ nhỏ có chu kỳ T0 , tại một nơi có gia tốc \(g=10m/s^2\) , tích điện cho quả cầu một điện tích \(q=-4.10^{-4}C\) rồi cho nó dao động điều hòa trong một điện trường đều theo phương thẳng đứng thì thấy chu kỳ của con lắc tăng lên gấp 2 lần. Vectơ cường độ điện trường có: 

   

  A. Chiều hướng xuống và \(E=7,5.10^3\left(V/m\right)\)

  B. Chiều hướng lên và \(E=7,5.10^3\left(V/m\right)\)

  C. Chiều hướng lên và \(E=3,75.10^3\left(V/m\right)\)

  D. Chiều hướng xuống và \(E=3,75.10^3\left(V/m\right)\)

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng dao động trong hai mặt phẳng song song cạnh nhau và có cùng VTCB. Chu kì dao động của con lắc thứ nhất bằng hai lần chu kì dao động của con lắc thứ hai. Biên độ dao động của con lắc thứ hai bằng hai lần biên độ dao động của con lắc thứ nhất. Khi hai con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng ba lần thế năng. Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai khi chúng gặp nhau là 

  kết quả có phải ra là   (căn 5)/10 không ạ

  đáp án ra 2/(căn5) mà em không biết sai ở đâu. thầy xem giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Một con lắc đơn gồm dây treo dài 80 cm và vật nhỏ có khối lượng 100 gam dao động điều hòa với biên độ góc là 80 . Lấy g = 10 m/s2 . Khi li độ góc là 40 thì động năng của vật bằng ban nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư

  Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì là

   

  A. 2 s

  B. \(\sqrt{2}s\)

  C. 4 s.

  D. \(2\sqrt{2}s\)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang

  Một con lắc đơn dao động với biên độ góc là 600 ở nơi có gia tốc trọng lực bằng 10m/s2. Vận tốc của con lắc khi qua vị trí cân bằng là 4m/s. Tính độ dài của dây treo con lắc.

      A.  0,8m                                 B.  1m                          C. 1,6m                                             D.  3,2m

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy