Hỏi đáp Vật Lý Lớp 12

 • chu kỳ bán rã

  bởi Phạm Đình Phong ngày 20/06/2018

  một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3.8 ngày.Sau thời gian 11.4 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xa5con2 lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

  A.25%

  B.75%

  C.12.5%

  D.87.5%

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời
  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng \lambda1 = 0,44 µm và \lambda2 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp
  là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D = 1 m. Trong khoảng MN = 5,72
  cm trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại
  M và N. Bước sóng \lambda 2 bằng
  A. 0,52 µm.                B. 0,68 µm.         C. 0,60 µm.                D. 0,62 µm.

  2.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời bằng
  2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng là \lambda1 = 0,54µm và \lambda2 < \lambda1 . Trên một miền nào đó người ta
  thấy tổng cộng 21 vân sáng trong đó có 3 vân sáng trùng nhau và 2 trong 3 vân trùng nằm ở 2
  đầu của miền này . Bước sóng λ 2 bằng:
  A. 0,40 µm              B. 0,48 µm             C. 0,45 µm                D. 0,42 µm

  3\frac{L}{i} là gì và \left [ \tfrac{L}{i\times 2} \right ]\times 2 + 1 là gì? tại sao ở nhiều trang nói đó là Số khoảng vân và Số vân ????

  trích: " Xét trên MN số khoảng vân ứng với hệ \lambda1 là: \tfrac{MN}{i_{1}} = 26, giữa hai vân tối liên tiếp có một vân sáng ⇒số vân sáng trên MN ứng với \lambda1 là N_{1} = 26. "

  MÌNH XIN CÁM ƠN heart

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sóng có tần số 20 Hz, vận tốc 80cm/s. hai điểm OM = 34cm, ON = 50 cm, OM vuông góc ON. Trên MN số phần tử dao động cùng pha với nguồn O

  A. 4   B. 6    C. 7    D. 5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải giúp mình

  bởi tangxuan phu ngày 11/06/2018

  Chất phóng xạ pôlôni 210 84Po phát ra tia  và biến đổi thành chì 206 82Pb . Cho chu kì bán rã của 210 84Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 210/ 103 . Sau bao lâu kể từ thời điểm t1, tỉ lệ khối lượng Po và Pb trong mẫu là 21 /103 ?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • BT: Một con lắc lò xo có độ cứng k=100 N/m,m=100g treo thẳng đứng,gốc toạ độ tại ví trí cân bằng chiều dương hướng xuống.Ban đầu đưa vật lò xo không biến dạng rồi chuyền cho nó vận tốc 10​pi 

  a, viết phương trình dao động 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giúp mình với ạ

  bởi Ngọc Diễm ngày 29/05/2018

  Một sóng hình sin đang lan truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Đường (1) mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 và đường (2) mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t2 = t1 + 0,1 s. Vận tốc của phần tử tại Q trên dây ở thời điểm t3 = t2 + 0,8 s là: A. 14,81 cm/s. B. -1,047 cm/s. C. 1,814 cm/s. D. -18,14 cm/s.

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lý thuyết.

  bởi Nguyen Thanh Trang ngày 28/05/2018

  gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên 

  a. cùng tần số và ngược pha với li độ

  b. khác tần số và ngược pha với li độ

  c. khác tần số và ngược pha với li độ

  d. cùng tần sô và cùng pha với li độ

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chương Điện

  bởi Khoa Tran ngày 28/05/2018

  Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thần L và tụ điện C ghép nối tiếp . Cuộn cảm có độ tụ cảm thay đổi được . Khi L=L1=0,32H thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại 200W . Khi L=L2=2L1 thì điệp áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại 200V . Tần số góc của điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vật lý 12222

  bởi Math MATH ngày 22/05/2018

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo treo vào vật có khối lượng 1 m. Khi vật nặng ở vị trí cân bằng thi lò xo giãn 10 cm. Đưa vật nặng đến vị trí lò xo giãn 20 cm rồi gắn thêm vào vật 1 m một vật nặng có khối lượng m2 =3m1 bằng một sợi dây dài 10 cm (như hình vẽ), thả nhẹ cho hệ chuyển động. Bỏ qua ma sát và lấy g2 =10 m/s2. Khi hệ vật đến vị trí thấp nhất thì bất ngờ sợi dây bị đứt, vật 2 m rơi tự do còn vật 1 m tiếp tục dao động. Khi 1 m lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên sau khi dây bị đứt thì vật 2 m vẫn chưa chạm đất. Khoảng cách giữa hai vật lúc đó là

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • công thức tính nhanh

  bởi Việt Dũng ngày 17/05/2018

  phương trình dao động của một vật là x=5cos(2pit+pi/3)cm . tốc dộ cực đại của vật là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • với chùm sáng kích thích có bước sóng xác định, các electron quang điện bứt ra khỏi kim loại sẽ có động năng ban đầu cực đại khi:

  a. năng lượng mà electron thu được là lớn nhất

  b. chúng nằm sát bề mặt kim loại

  c. photon ánh sáng tới có năng lượng lớn nhất

  d. công thoát của electron có giá trị nhỏ nhất

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lực hạt nhân là lực nào sau đây?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy