AMBIENT

Tính khối lượng của vật nặng có khối lượng riêng 1200 kg/m3 có chiều cao phần nổi là 1 cm ?

bởi Lê Viết Khánh 25/09/2018

Một khối gỗ hình lập phương có chiều dài mỗi cạnh là 10 cm được vào nước. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, chiều cao của khối gỗ nổi trên mặt nước là 3 cm. Khối lượng riêng của khối gỗ là bao nhiêu ? Nối gỗ vào 1 vật nặng có khối lượng riêng 1200 kg/m3 bằng dây mảnh qua tâm của mặt dưới khối gỗ. Ta thấy phần nổi của gỗ có chiều cao là 1 cm. Tính khối lượng của vật và lực căng dây?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có : v = s.h

  h1 là chiều cao của miếng gỗ

  h2 là chiều cao của phần gỗ chìm trong nước : h2=h1- 3= 10-3=7cm

  Vì khối gỗ nổi trên mặt thoáng nên :

  P= PA=> dgỗ. S.h1 = dnước.S.h2 => dgỗ.S.10 = dnước.S.7 => dgỗ =dnước.S.7/(S.10)

  dgỗ= 10000.S.7/(S.7)=7000N/m3

  Thể tích miếng gỗ là : 10.10.10=1000cm3 = 1/1000m3

  Pkhối gỗ = dgỗ . V=7000 . 1/1000 = 7N = 0,7kg = 700g

  bởi Đức Nghĩa 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>