YOMEDIA

Tính áp suất của người có khối lượng 60kg và ghế có khối lượng là 6kg trên mặt đất?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 25/09/2018

1. một người có khối lượng 60kg đứng trên cái ghế có khối lượng là 6kg. Diện tích bốn chân ghế tiếp xuc với mặt đất là \(80cm^2\). Tính áp suất của người và ghế trên mặt đất?
2. treo một vật vào lực kế trong không khí (lực kế chỉ 12N). Vẫn treo vật ở lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 8N
a) tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi bị nhúng hoàn toàn trong nước
b) Tính thể tích của vật
c) tìm trọng lượng riêng của chất lỏng. Biết trọng lượng của chất lỏng là 10000N/\(m^3\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 .Gọi m1 ; m2 lần lượt là khối lượng của người và ghế

  Tổng trọng lượng của người và ghế là :

  ( m1 + m2).10 = 66.10 = 660 N

  Ta có : 80cm2 = 0,008 m3

  Mà : p = \(\dfrac{F}{S}\)= \(\dfrac{660}{0,008}=82500\)N/m2

  Vậy,....

  Bài 2.

  a) FA = P - P' = 12 - 8 = 4 N ( P ; P' lần lượt là trọng lượng của vật khi đặt ở ngoài không khí và nước )

  b) Ta có : FA = dn.V

  => V = \(\dfrac{F_A}{d_n}=\dfrac{4}{10000}=0,0004m^3\)

  c) Lại có : dvật = \(\dfrac{P}{V}=\dfrac{12}{0,0004}=30000\)N/m3

  bởi Nguyễn Linh 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA