Tính áp suất của em học sinh có khối lượng 50kg lên nền nhà nằm ngang 125 cm3 ?

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 22/09/2018

Một em học sinh có khối lượng 50kg, diện tích của một bàn chân ép lên nền nhà nằm ngang là 125 cm3. Tính áp suất của em đó trong hai trường hợp:

a) Khi em đó chỉ đứng một chân trên nền nhà.

b) Khi em đó đứng hai chân trên nền nhà.

Đề này mk thấy hơi có vấn đề ở 125cm3 đúng k v mn? Nếu đề k sai thỳ zúp mk nkoa! Mk cần gấp! Mai mk thi r =))) Cảm ơn mb trc nka ^^

@Peter Jin @Trịnh Đức Minh @Huy Giang Pham Huy @BAN is VBN và mb khác nửa....zúp mk nha

Câu trả lời (1)

 • Đổi 125 cm2 = 0,0125 m2.

  Áp lực mà em học sinh tác dụng lên nền nhà là :

  F = P = 10 x m = 10 x 50 = 500 (N)

  a) Áp suất em học sinh tác dụng lên nền nhà khi đứng một chân là :

  p = \(\frac{F}{S}=\frac{500}{0,0125}=40000\) (N/m2).

  b) Áp suất em học sinh tác dụng lên nền nhà khi đứng hai chân là :

  p' = \(\frac{F}{2\cdot S}=\frac{500}{0,0125\cdot2}=20000\) (N/m2).

  Đáp số : a) 40000 N/m2.

  b) 20000 N/m2.

  bởi Nguyễn Hường 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan