Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

bởi Nguyễn Hữu Thi ngày 25/12/2017

Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có gì giống và khác nhau?

Câu trả lời (2)

 • * Giống nhau: đều là ảnh ảo

  * Khác nhau: Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

  - Ngoài ra gương cầu lõm còn có cả ảnh thật

  bởi Đinh Nguyệt Hà ngày 30/01/2018
  Like (0)
 • * Giống nhau: đều là ảnh ảo

  * Khác nhau: Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

                      Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

  - Ngoài ra gương cầu lõm còn có cả ảnh thật

  bởi Đinh Nguyệt Hà ngày 30/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan